Blue Flower

Spotkanie noworoczne

W dniu 01 lutego 2017 roku, tradycyjnie już, w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie, odbyło się spotkanie noworoczne członków Towarzystwa Miast Partnerskich Dzierżoniowa. Zebranych przywitała prezes stowarzyszenia Iwona Matyja. Naszym gościem był Zastępca Burmistrza Albert Blacharz, który złożył zebranym życzenia dobrego roku.

Spotkanie uświetnił koncert artystów ze Stowarzyszenia Pomocy Szkole "Harfa" na rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia imienia Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie. Na koncercie wystąpiło 4 dzieci (w tym duet), jedna gimnazjalistka oraz jako akompaniatorka i opiekunka Pani Dorota Mól. Po występach muzyków wszyscy wspólnie zaśpiewali kolędy. Zebrani podziękowali młodzieży gromkimi brawami a prezes Iwona Matyja serdecznie podziękowała młodzieży drobnymi upominkami.

W trakcie poczęstunku odbywał się pokaz prezentacji i zdjęć z wydarzeń w roku 2016.

Następnie prezes Iwona Matyja podziękowała wszystkim osobom, które zaangażowały się w roku 2016 w pracę na rzecz naszego Stowarzyszenia. Zakończyliśmy spotkanie składając sobie życzenia dobrego roku.

Powrót do Wydarzenia 2017