Blue Flower

Miasto partnerskie Serock

  Formalnie współpracę z miastem na Mazowszu rozpoczęła  Uchwała nr XXXI/207/04 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 11.10.2004 r. w sprawie nawiązania partnerskich stosunków pomiędzy Miastem Dzierżoniów i Gminą Serock.  Wcześniej 26 lipca 2004 roku zostało zawarte "Porozumienie o zamiarze nawiązania partnerskich stosunków pomiędzy Miastem Dzierżoniów a Miastem i Gminą Serock". Miasto Dzierżoniów reprezentował Burmistrz Marek Piorun a Miasto i Gminę Serock Burmistrz Sylwester Sokolnicki.
W dniu 27 października 2004 podpisane zostało również trójstronne porozumienie Lanskroun, Dzierżoniowa i Serocka.
 Głównym celem partnerstwa gmin jest stworzenie warunków dla rozwoju wzajemnie korzystnych kontaktów między mieszkańcami obu wspólnot. Gminy wspierają i rozwijają współpracę we wszystkich dziedzinach życia społecznego, a w szczególności w zakresie:

  •     kultury,
  •     sportu i rekreacji, ruchu turystycznego,
  •     wymiany dzieci i młodzieży szkolnej,
  •     współpracy pomiędzy stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi,
  •     wymiany doświadczeń w zakresie oświaty i gospodarki komunalnej,

    przekazywania informacji mieszkańcom swoich gmin o partnerach.


Poprzedni artykuł