Blue Flower

Miasto partnerskie Kluczbork

16 kwietnia 2007 roku Burmistrz Dzierżoniowa Marek Piorun i burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar podpisali porozumienie o zamiarze nawiązania partnerskiej współpracy pomiędzy Dzierżoniowem a Kluczborkiem.

Był to pierwszy krok do podjęcia współpracy obu miast. Kluczbork i Dzierżoniów łączy osoba księdza Jana Dzierżona. Patron naszego miasta pochodził z Łowkowic koło Kluczborka, a w samym Kluczborku spędził większą część życia. Współpraca ta wzbogaciła życie społeczne i gospodarcze obydwu wspólnot.


 Poprzedni artykuł