Blue Flower

     Miasto partnerskie Bischofsheim

  Podpisanie w dniu 31 marca 1990 roku umowy o partnerstwie miast zapoczątkowało oficjalną współpracę Dzierżoniowa i Bischofsheim w Hesji. Jednakże początki rozmów na temat podjęcia współpracy są o wiele wcześniejsze - po raz pierwszy Niemcy wystąpili z propozycją współpracy w kwietniu 1987 roku. Władze miejskie nie mogły wówczas samodzielnie podjąć decyzji o podpisaniu umowy o współpracy, konieczne było zezwolenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Po załatwieniu wszystkich formalności Dzierżoniów stał się pierwszym w Europie Wschodniej miastem, które podpisało umowę o współpracy.

  Uroczystość podpisania umowy miała miejsce w dzierżoniowskim kinoteatrze. Dokument podpisali: naczelnik Dzierżoniowa Lucjan Węgiel i burmistrz Bischofsheim Berthold Döss oraz przewodniczący rad miejskich - Edward Skwarło i Hugo Berg. Powtórne podpisanie umowy partnerskiej odbyło się w dniu 6 października 1990 roku w Sali Domu Obywatela w Bischofsheim. Władze samorządowe Dzierżoniowa reprezentowali - burmistrz Andrzej Bartoszyński i przewodniczący Rady Miejskiej p. Mateusz Cegiełka.

  Miasto, z którym Dzierżoniów związał się partnerstwem znajduje się w powiecie Gross-Gerau, nad Menem blisko ujścia Renu. Bischofsheim liczy ok. 13 tysięcy ludności. Pomimo braku dużego przemysłu, miasto charakteryzuje się ożywionym życiem kulturalnym, działa wiele związków, stowarzyszeń, klubów sportowych i grup twórczych.

Jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin w ramach współpracy jest kultura. Realizowany jest program, który zakłada wymianę amatorskich zespołów muzycznych, artystycznych tanecznych i teatralnych. Jedną z wielu okazji do zaprezentowania swojego dorobku artystycznego są święta obu miast. Na Dni Dzierżoniowa i Dzierżoniowskie Prezentacje przyjeżdżają z Bischofsheim zespoły: Rock Band czy chór ze Szkoły Muzycznej Mainspitze, natomiast nasi amatorzy prezentują się na uroczystościach w Bischofsheim. Wspólne koncerty przyczyniły się do nawiązania wzajemnych przyjaźni między członkami zespołów.  Partnerska wymiana miast prowadzona przez urzędy miejskie, instytucje, stowarzyszenia, kluby umożliwiła również niemałej grupie rodzin z Dzierżoniowa i Bischofsheim nawiązanie bliskich i serdecznych więzi. Odwiedzający nasze miasto mieszkańcy Bischofsheim zapraszani są przez polskie rodziny do prywatnych domów. Także nasze delegacje przebywające w Bischofsheim są kwaterowane w domach prywatnych, gdzie otaczane są przez rodziny niemieckie troskliwą opieką.

  W roku 2010 Dzierżoniów obchodził jubileusz 20 lat istnienia stosunków partnerskich z Bischofsheim. Obydwa miasta poczyniły wielkie przygotowania do odbycia tej uroczystości. Dokonano bilansu osiągnięć  tych 20 lat. W wielu oficjalnych i nieoficjalnych rozmowach mówiono o wszystkich ważniejszych zdarzeniach tego okresu. W obydwu miastach w Dzierżoniowie i Bischofsheim odbyły się liczne imprezy okolicznościowe z udziałem wielu mieszkańców, którzy byli zaangażowani w tworzeniu klimatu dobrej współpracy.