Blue Flower

Miasto partnerskie Lanskroun

  Umowa z Czechami została podpisana w dniu 27 października 1999 roku. Jest ona owocem 15 - letniej współpracy między miastami Lanskroun w Czechach i Dzierżoniowem. Pierwsze kontakty zostały zapoczątkowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich działające przy Zakładach DIORA, które nawiązało partnerskie kontakty z czechosłowackim Zakładem TESLA. Współpraca ta polegała na wymianie doświadczeń w rozwiązywaniu szczególnych problemów technicznych.

Od roku 1990 datuje się współpraca szkół: Zespołu Szkół Radiotechnicznych w Dzierżoniowie oraz Średnią Szkołą Zintegrowaną w Lanskroun. W roku 2000 szkoły obchodziły jubileusz 10-lecia współpracy. W ramach tej współpracy odbywała się coroczna wymiana szkolnych zespołów artystycznych, oraz wakacyjne wyjazdy uczniów i nauczycieli. Była to i jest wspaniała okazja do zapoznania się z kulturą, obyczajami, historią i dniem dzisiejszym miasta i kraju sąsiedniego. Wiele osób i rodzin nawiązało przyjaźnie.

Efektem tej długoletniej współpracy było podpisanie przez Burmistrza Dzierżoniowa Grzegorza Kiejnicha oraz Starostę Miasta Lanskroun - Jaroslawa Karlika umowy o współpracy partnerskiej obu miast. Uroczystość miała miejsce w dniu 27 października 1999 roku w Sali Rycerskiej Ratusza w Dzierżoniowie.

Przedmiotem podpisanej umowy jest szeroko rozumiana wymiana doświadczeń w dziedzinie kultury, sportu i turystyki, oświaty oraz służb komunalnych. Co roku gościmy naszych partnerów w czasie imprez organizowanych w naszym mieście. Delegacje z naszego miasta, jak i zespoły artystyczne uczestniczą w podobnych imprezach organizowanych w Lanskroun (Dni Polskie w Lanskroun, Lanskrounska Kopa, Przegląd Kapel Ludowych). Organizowane są wystawy rękodzieła zarówno w Lanskroun jak i w Dzierżoniowie.


Poprzedni artykuł