Blue Flower

Spotkanie noworoczne 2020

W dniu 30 stycznia 2020 roku obyło się noworoczne spotkanie Towarzystwa Miast Partnerskich Dzierżoniowa. Przybyłych gości przywitała prezes stowarzyszenia Iwona Matyja. Charakter i atmosferę spotkania podkreślił występ Artystów z Dzierżoniowskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną prowadzonego przez Panią Jolantę Oliwę. Występ przygotowany przez członków stowarzyszenia pod kierownictwem Pani Krystyny Ptak został nagrodzony owacjami na stojąco oraz drobnymi upominkami. Do Pani Jolanty Oliwy został wystosowany list z podziękowaniami za przygotowanie występu.
Po występie zostały przedstawione plany na rok 2020. Na spotkaniu można było zapisać się na planowane w 2020 roku wycieczki i opłacić składkę członkowską. Miłym dla podniebienia akcentem był poczęstunek, przy którym zebrani mogli porozmawiać korzystając ze spotkania.

BL

 

Powrót do Wydarzenia 2020