Blue Flower

30.06.2022r.  czwartek  – Appenzell i St. Gallen (Szwajcaria)


Po śniadaniu  o godzinie 9.00 wyruszamy do Szwajcarii. Pierwszym celem podróży jest mała wioska Appenzell. Przepiękne domy, szyldy sklepów, ukwiecone uliczki a także wzniesienia i doliny w tutejszych Prealpach (najwyższy szczyt - Santis liczy sobie 2502 m n.p.m.)  - sprawiły, że  trudno  było nam  się oprzeć się wrażeniu, że jesteśmy w  najbardziej kolorowym  regionie  Szwajcarii. Poza tym w Appenzell  dość łatwo przenieść się w czasie, gdyż region słynie z przywiązania do tradycji  i ludowych strojów. Tu można  między innymi  zobaczyć uroczyste powroty krów z alpejskich pastwisk jesienią.

W tym małym, konserwatywnym kantonie Appenzell  kobiety uzyskały prawa wyborcze  dopiero w 1991r. Do dnia dzisiejszego przetrwał tu sposób przeprowadzania referendów na poziomie lokalnym. Pod koniec kwietnia każdego roku na rynku gromadzą się wszyscy uprawnieni do głosowania.  Mieszkańcy głosują w referendum przez podniesienie dłoni. Każdy może wypowiedzieć się publicznie  wchodząc na specjalnie przygotowaną  scenę tzw. „Stuhl". Frekwencja na referendach jest zwykle wysoka. Co ciekawe  - mieszkańcy przebierają się tego dnia w tradycyjne kostiumy  lub ubierają się bardzo elegancko. Mężczyźni  zabierają ze sobą szablę. Szabla to ciągle symbol  prawdziwego obywatela w tym kantonie  -  niegdyś prawa wyborcze, czyli możliwość wstępu na rynek  mieli tylko ci, którzy nosili szablę u boku. Szabla przekazywana jest z ojca na syna lub jest prezentem z okazji ukończenia szkoły.

Następnie jedziemy do St.Gallen.

Miasto Sankt Gallen położone jest niedaleko Jeziora Bodeńskiego. Na jego terenach już w VIII wieku istniał klasztor benedyktynów, jednak obecnie miasto znane jest przede wszystkim z imponującego barokowego opactwa. Najważniejszymi budowlami jest katedra wraz z oryginalną kryptą  z X wieku  oraz biblioteka, która jest jedną z najbogatszych i najstarszych na świecie. Przechowywanych jest tu wiele rękopisów. Niektóre z nich liczą już ponad 1000 lat,  w sumie znajduje się tu ponad 170 000 dokumentów. , m.in. najstarszy znany na świecie rysunek na pergaminie przedstawiający plan opactwa. W barokowych wnętrzach zgromadzono 150 tys. zbiorów, w tym 2 tys. starych ksiąg rękopiśmiennych, z tego 400 sprzed 1000 roku. Między innymi znajdują się tam bogato ilustrowane manuskrypty irlandzkie i karolińskie. Posiada ona również około tysiąca inkunabułów. W odróżnieniu od większości bibliotek przyklasztornych, Statsbibliothek St. Gallen jest światowym centrum naukowym, umożliwiającym szerokie prowadzenie prac  badawczych.

Wnętrza biblioteki uznawane są za najpiękniejszy przykład rokokowych pomieszczeń w całej Szwajcarii. Już w 1983 roku cała dzielnica klasztorna została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Ze Szwajcarii wracamy promem do Friedrichshafen.  Piękno jeziora i regionu mogliśmy podziwiać jakby z innego poziomu. Wrażenia niesamowite.

Dzień jak zwykle zakończyliśmy wspólną kolacją w hotelu.

 

Powrót do Podróż nad Jezioro Bodeńskie - spis treści

Powrót do Wydarzenia 2022