Blue Flower

Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miast Partnerskich Dzierżoniowa

30 marca 2023 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Towarzystwa Miast Partnerskich Dzierżoniowa.

Zarząd w składzie: Iwona Matyja - prezes, Maria Grefling - wiceprezes skarbnik, Elwira Błaszczyk - sekretarz, Agnieszka Kowalczyk i Ryszard Szydłowski - członkowie Zarządu złożył sprawozdanie z pracy w kadencji 2020-2022.

W wyniku wyborów, w skład nowego Zarządu weszli:

  • Iwona Matyja - prezes,
  • Maria Grefling - wiceprezes skarbnik,
  • Agnieszka Kowalczyk - wiceprezes sekretarz,
  • Maria Kmiecik i Ryszard Szydłowski - członkowie Zarządu.

Skład Komisji Rewizyjnej nie uległ zmianom:

  • przewodniczący - Jan Pezowicz,
  • członkowie: Włodzimierz Kapela i Antoni Wójcik.

Podczas spotkania omawiano m.in. działania planowane na jubileuszowy rok TMPD (20 lat istnienia) oraz kolejne lata.

 

W planie działań na rok 2023 zaplanowano między innymi następujące działania:

  • z okazji przypadającej za rok 20 la współpracy z Serockiem w sierpniu odbędzie się wycieczka do Serocka, Płocka, Bydgoszczy, Łęczycy i Uniejowa;
  • również w sierpniu na Miodobraniu spotkamy się z delegacjami wszystkich miast partnerskich Dzierżoniowa;
  • we wrześniu odbędzie się wyjazd do Lanskroun, miasta partnerskiego w Czechach, na imprezę turystyczną KOPA;
  • również we wrześniu planowane jest podsumowanie 20 lat pracy stowarzyszenia w wojsławickim arboretum.

 

 Powrót do Wydarzenia 2023