Blue Flower

Spotkanie noworoczne 2019

 W dniu 30 stycznia 2019 roku tradycyjnie odbyło się spotkanie noworoczne członków TMPD. Po przywitaniu przez Prezes Iwonę Matyję mogliśmy wysłuchać występów muzycznych dzieci i młodzieży, którym towarzyszyła jako akompaniatorka i opiekunka Pani Dorota Mól. Koncert, w tym również kolęd, został wynagrodzony gromkimi oklaskami oraz drobnymi upominkami dla młodych artystów. Dziękujemy Pani Dorocie Mól za przygotowanie występów. Prezes Iwona Matyja wprowadziła nas krótko w planowane w tym roku obchody dwóch rocznic:  20-lecie współpracy z Lanskroun w Czechach i 15-lecie współpracy z Serockiem. Szczegóły zostaną omówione na Walnym zebraniu Członków. Krysia Patrzykąt przyniosła kronikę naszego stowarzyszenia, którą cieszyła się dużym zainteresowaniem. W trakcie poczęstunku w sali rozbrzmiewał gwar rozmów i radość ze wspólnego spotkania. 

B.L.

Powrót do Wydarzenia 2019