Blue Flower

Walne Zebranie Członków

W dniu 29 marca 2019 r.  odbyło się coroczne Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miasta Partnerskich Dzierżoniowa. Zebranie otworzyła Prezes Iwona Matyja, po czym Marek Piorun został wybrany na Przewodniczącego zebrania. Następnie wybrano sekretarza Agnieszkę Kowalczyk i Komisję Wniosków i Uchwał, która zapisywała wnioski zgłaszane podczas spotkania. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który zebrani Członkowie zatwierdzili bez uwag. Prezes stowarzyszenia Iwona Matyja  przedstawiła sprawozdane merytoryczne z działalności TMPD w roku 2018. Nasza księgowa Joanna Buda przedstawiła krótko sprawozdanie finansowe za rok 2018. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Pezowicz przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji w roku 2018. Następnie przedstawiciele poszczególnych sekcji przedstawili sprawozdania z udziału poszczególnych sekcji w wydarzeniach w roku 2018.
Po wybraniu Komisji Skrutacyjnej nastąpiło głosowanie nad uchwałą o udzieleniu absolutorium Zarządowi TMPD. Zarząd otrzymał absolutorium i Przewodniczący Zebrania Marek Piorun złożył gratulacje Zarządowi na ręce prezes Iwony Matyji.
Następnie przyszedł czas na informacje i dyskusje w sprawach planowanych na rok 2019/2020. Prezes Iwona Matyja przedstawiła plan tegorocznej wizyty i wspólnej wycieczki z partnerami z Bischofsheim do Lipska i okolic. Rewanżowa wycieczka ma się odbyć wraz z przedstawicielami z Bischofsheim w przyszłym roku w Polsce.
 Jednym z omawianych tematów była przypadająca w tym roku 20 rocznica współpracy z Lanskroun w Czechach i 15 rocznica współpracy z Serockiem. Zebrani zastanawiali się na formą zaznaczenia tych rocznic w naszej działalności w roku 2019.
Po przegłosowaniu wniosków i uchwał Przewodniczący Zebrania zamknął posiedzenie.

B.L.

 

Powrót do Wydarzenia 2019