Forum NGO 2023

  W dni 01.12.2023 roku po raz kolejny odbyło się forum NGO powiatu dzierżoniowskiego p.t. "NGO to jest to". Spotkanie otworzył pokaz tańców łowickich wykonanych przez Zespół Pieśni i Tańca Poloneziaki z Bielawy.
  Po przywitaniu reprezentantów samorządów z wszystkich gmin powiatu i gości z Brzegu oraz Fundacji Merkury przedstawiono zakres współpracy wszystkich gmin w zakresie wspierania NGO. Dobra współpraca samorządów i praca stowarzyszeń (w 90% wolontariat) jest naszym wspólnym sukcesem.

  Następnie odbyła się krótka prelekcja na temat nowych wyzwań dla NGO wygłoszona przez Andrzeja Rybus-Tołłoczko. Po prelekcji odbył się występ Zespołu Farciary ze Studia Fart z Bielawy. Po przerwie na poczęstunek odbyło się wręczanie nagród ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie w trzech kategoriach:

  • Wolontariusz – laureatka Małgorzata Prewandowska,
  • Lokalny Lider Organizacji Pozarządowej – laureat Jarosław Pilecki,
  • Filantrop wpierający organizację pozarządowe i inne osoby – laureat Stanisław Miazga.

  Fundacja Merkury z Wałbrzycha, którą reprezentował Prezes Waldemar Weihs, ufundowała nagrody w konkursie na Najlepszą Organizację Pozarządową (konkurs został przeprowadzony osobno w każdej gminie naszego powiatu) dzieląc się swoi przychodem z 1,5% od podatków.
Nagrody otrzymały następujące stowarzyszenia:

  •     Ochotnicza Straż Pożarna Ostroszowice - Gmina Dzierżoniów
  •     Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej Fart - Bielawa
  •     Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa - Gmina Miejska Dzierżoniów
  •     Uczniowski Klub Sportowy SOWA - Pieszyce
  •     Stowarzyszenie Koszykówki PG - Piława Górna
  •     Orlik Łagiewniki - Łagiewniki
  •     Koło Gospodyń Wiejskich "Wilkowianki" - Niemcza.

  Dziękujemy Fundacji Merkury a laureatom gratulujemy. Spotkanie zakończył występ Zespołu Fart.

Barbara Lemańska

 Powrót do Wydarzenia 2023

W galerii wykorzystano stop-klatki z filmu na doba.pl (https://www.youtube.com/watch?v=PQuV7OVk4IM)