Wydarzenia 2020

 

 Walne Zgromadzenie (sprawozdawczo – wyborcze) Członków TMPD

26 września 2020 r. odbyło się Walnego Zgromadzenia Członków TMPD. Walne Zgromadzenie Członków TMPD otwarła prezes Iwona Matyja, po czym nastąpiło sprawne wybranie przewodniczącej zebrania, którą została Pani Ewa Śliwa.

 Więcej czytaj tutaj ...


Uwaga:

Planowane uroczystości dotyczące współpracy z Bischofsheim oraz wycieczki do Niemiec i po Polsce z powodu pandemii Coronavirusa zostały przełożone na rok 2021.


Spotkanie noworoczne TMPD 30.01.2020

W dniu 30 stycznia 2020 roku obyło się noworoczne spotkanie Towarzystwa Miast Partnerskich Dzierżoniowa. Przybyłych gości przywitała prezes stowarzyszenia Iwona Matyja.

Więcej zobacz tutaj ...