Historia stowarzyszenia

 W dniu 05 czerwca 2003 roku z inicjatywy grupy założycielskiej, 16 osób - mieszkańców Dzierżoniowa zainspirowanych listem intencyjnym ze stowarzyszenia z Bischofsheim, powołano Towarzystwo Miast Partnerskich Dzierżoniowa.
Po opracowaniu statutu, 14 listopada 2003 roku Towarzystwo zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Na Walnym Zebraniu Członków 26.11.2003 r. dokonano wyboru Zarządu i opracowano program działalności na 2004 rok.

W skład pierwszego Zarządu weszli:

Ryszard Krawczyk - prezes,
Henryk Siodlaczek - wiceprezes
Maria Zarzycka-Chołody - wiceprezes,
Lucjan Węgiel, Aneta Błaszczyk - członkowie.
Komisja Rewizyjna:
Ryszard Bednarz - przewodniczący,
Maria Chrapkiewicz-Łysenko i Albert Blacharz - członkowie.

 Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, własne konto i utrzymuje się ze składek członkowskich, co roku przystępuje do konkursu organizowanego przez Burmistrza Miasta w celu pozyskania dotacji na działalność statutową.