Blue Flower

Spis treści

Historia stowarzyszenia

 W dniu 05 czerwca 2003 roku z inicjatywy grupy założycielskiej, 16 osób - mieszkańców Dzierżoniowa zainspirowanych listem intencyjnym ze stowarzyszenia z Bischofsheim, powołano Towarzystwo Miast Partnerskich Dzierżoniowa.
Po opracowaniu statutu, 14 listopada 2003 roku Towarzystwo zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Na Walnym Zebraniu Członków 26.11.2003 r. dokonano wyboru Zarządu i opracowano program działalności na 2004 rok.

W skład pierwszego Zarządu weszli:

Ryszard Krawczyk - prezes,
Henryk Siodlaczek - wiceprezes
Maria Zarzycka-Chołody - wiceprezes,
Lucjan Węgiel, Aneta Błaszczyk - członkowie.
Komisja Rewizyjna:
Ryszard Bednarz - przewodniczący,
Maria Chrapkiewicz-Łysenko i Albert Blacharz - członkowie.

 Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, własne konto i utrzymuje się ze składek członkowskich, co roku przystępuje do konkursu organizowanego przez Burmistrza Miasta w celu pozyskania dotacji na działalność statutową.


 Zakres działalności


Podstawowym celem TMPDz jest upowszechnianie idei przyjaźni między narodami oraz współpraca i wymiana doświadczeń z europejskimi miastami partnerskimi Dzierżoniowa. Stowarzyszenie zajmuje się:

  • współpracą mieszkańców mającą na celu nawiązywanie osobistych przyjacielskich kontaktów,
  • propagowaniem przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i turystycznych regionu,
  • inicjowaniem kontaktów gospodarczych, poznawaniem rozwiązań ekonomicznych w innych krajach,
  • prowadzeniem działalności edukacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem nauki języka miast partnerskich,
  • gromadzeniem i upowszechnianiem informacji o miastach partnerskich.


Władzami stowarzyszenia są:

  • Walne Zebranie Członków
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna

Aktualny skład Zarządu Stowarzyszenia

Prezes - Iwona Matyja

Wiceprezes - sekretarz - Elwira Błaszczyk

Wiceprezes - skarbnik - Maria Grefling

Członkowie: Aneta Błaszczuk, Ryszard Szydłowski.

Aktualny skład Komisji Rewizyjnej:

Jan Pezowicz, Włodzimierz Kapela, Andrzej Wójcik.