Blue Flower

Spis treści

Władzami stowarzyszenia są:

  • Walne Zebranie Członków
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna

Aktualny skład Zarządu Stowarzyszenia

Prezes - Iwona Matyja

Wiceprezes - sekretarz - Elwira Błaszczyk

Wiceprezes - skarbnik - Maria Grefling

Członkowie: Aneta Błaszczuk, Ryszard Szydłowski.

Aktualny skład Komisji Rewizyjnej:

Jan Pezowicz, Włodzimierz Kapela, Andrzej Wójcik.