Blue Flower

Spis treści

 Zakres działalności


Podstawowym celem TMPDz jest upowszechnianie idei przyjaźni między narodami oraz współpraca i wymiana doświadczeń z europejskimi miastami partnerskimi Dzierżoniowa. Stowarzyszenie zajmuje się:

  • współpracą mieszkańców mającą na celu nawiązywanie osobistych przyjacielskich kontaktów,
  • propagowaniem przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i turystycznych regionu,
  • inicjowaniem kontaktów gospodarczych, poznawaniem rozwiązań ekonomicznych w innych krajach,
  • prowadzeniem działalności edukacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem nauki języka miast partnerskich,
  • gromadzeniem i upowszechnianiem informacji o miastach partnerskich.