Wydarzenia 2017


Jędrzejów-Chęciny-Oblęgorek-Kielce-Baranów Sandomierski-Sandomierz-Sanok/Skansen Park Etnograficzny-Łańcut-Solina- Tarnów-Tyniec- Kluczbork/Maciejów/Łowkowice/ Byczyna

W dniach 16-20 sierpnia 2017r. członkowie Towarzystwa Miast Partnerskich Dzierżoniowa udali się na prawdziwy "rajd" po południowo-wschodniej Polsce.
Pierwszego dnia zwiedziliśmy Jędrzejowskie Muzeum, które słynie z kolekcji zegarów zgromadzonych przez rodzinę Przypkowskich, obejrzeliśmy zamek w Chęcinach i trafiliśmy do urokliwego dworku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku.

Więcej czytaj tutaj ...


TRAKT maj 2017

W majową niedzielę 7.05.2017 członkowie naszego stowarzyszenia wzięli udział w zorganizowanym przez Urząd Miasta i Ośrodek Sportu i Rekreacji Terenowym Rajdzie Kolarstwa i Turystyki (TRAKT), który wpisał się już na stałe w kalendarz dzierżoniowskich imprez. Kapryśna tej wiosny aura była dość łaskawa dla naszych nieustraszonych rajdowców.

 


Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miast Partnerskich Dzierżoniowa

W dniu 30 marca 2017 r. o godz. 17.15 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miast Partnerskich Dzierżoniowa. Program zebrania zawierał:

 1. Otwarcia Walnego Zgromadzenia Członków TMPD dokonała Iwona Matyja.
 2. Na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia został Wybrany Pan Lucjan Węgiel, a na sekretarza Pani Krystyna Patrzykąt.
 3. Przewodniczący Zebrania przedstawił porządek obrad, który zabrani zatwierdzili.
 4. Następnie powołano komisję wnioskową i skrutacyjną.
 5. Prezes TMPD Iwona Matyja przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu TMPD za 2016 r. oraz podsumowanie pracy Zarządu w latach 2014-2017.
 6. Sprawozdanie finansowe za rok 2016 przedstawiła Joanna Buda.
 7. Sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2016 przedstawił  przewodniczący Komisji Jan Pezowicz.
 8. Sprawozdania z działalności sekcji przedstawili przewodniczący lub członkowie poszczególnych sekcji.
 9. Przyjęto uchwałę o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi TMPD.
 10. Wybory nowego Zarządu.
 11. Wybory Komisji Rewizyjnej.
 12. Dyskusja na temat planowanych zadań w 2017 roku i na lata 2018-2019.
 13. Podjęto uchwałę dotyczącą dobrowolnej odpłatności członków i innych osób za udział w imprezach i wyjazdach krajowych i zagranicznych.
 14. Składkę członkowską na 2017 rok ustalono w dotychczasowej wysokości.
 15. Komisja Wnioskowa przedstawiła wnioski, które wpłynęły podczas zebrania.

Po zakończeniu programu Zebranie zostało zamknięte.


 Spotkanie noworoczne

W dniu 01 lutego 2017 roku odbyło się spotkanie noworoczne Towarzystwa Miast Partnerskich Dzierżoniowa. Na wstępie  zebrani zostali przywitani przez Zastępcę Burmistrza  Pana Alberta Blacharza, który życzył wszystkim dobrego roku 2017.

Więcej czytaj tutaj ...